70 let vrtca

DANES ZA BOLJŠI JUTRI – ŽE 70 LET

V Trebnjem smo v šolskem letu 2021-22 obeležili 70 let obstoja organizirane predšolske vzgoje.

V Vrtcu Mavrica Trebnje je trenutno delujočih 39 oddelkov. Enota Mavrica je največja enota, in sicer s 14 oddelki, sledijo mu enote Kekec s 6 oddelki, Ostržek in Videk s 4 oddelki, Mojca z 2 oddelkoma in Gubčeva z 2 oddelkoma. Ob tem so v mrežo vključene še 3 dislocirane enote in sicer sta v enoti Dobrnič 2 oddelka, v Šentlovrencu je enota Lovrenc s 4 oddelki in v romskem naselju Vejar 1 oddelek.

Vrtec Mavrica Trebnje  je poznan po številnih dejavnostih. Z njimi dodatno bogatimo program vrtca in soustvarjamo kulturno podobo kraja in širše okolice. Vsak dan posebej se trudimo za varno in spodbudno učno okolje in vrtec zadovoljnih, srečnih in ustvarjalnih otrok. V ospredju našega delovanja je partnerski odnos s starši, ustanoviteljem in z zaposlenimi. Zato je v kolektivu s 139 zaposlenimi pomemben vsak posameznik, ki s svojim vestnim delom in predanostjo soustvarja vizijo vrtca: »Delamo danes za boljši jutri« – nasmejani in zadovoljni otroci, zaposleni in starši.

 

(Visited 67 times, 1 visits today)