PREHRANA

PRI NAČRTOVANJU PREHRANE V VRTCU UPOŠTEVAMO NASLEDNJE:

Otrokom je ponujena zdrava in pestra hrana. Skrbimo za dobro počutje, zdrav duševni in telesni razvoj otrok. Pri sestavi jedilnikov upoštevamo tudi želje otrok, vendar v skladu s prehranskimi smernicami.

  • 1x tedensko imamo v vrtcu brezmesni dan.
  • Poslužujemo se uporabe ekoloških živil, katera so označena z zvezdico*.
  • Vse sladice, zavitki, cmoki, štruklji,… se pripravljajo v domači kuhinji. Naročanje se poslužujemo le v primeru kadrovskih ali/in tehničnih težav.
  • Trudimo se zagotoviti čim več lokalno pridelanih živil. Sodelujemo z lokalnimi kmetijami Kukenberger, Marn in Radež, kjer naročamo nehomogenizirano mleko in mlečne izdelke, ribe naročamo v ribogojnicah Goričar in Colarič, sodelujemo tudi z več lokalnimi pridelovalci sadja in zelenjave. Pri lokalnih dobaviteljih naročamo tudi lokalno pridelano ekološko meso in žita ter mlevske izdelke.
  • Ves čas bivanja je otrokom za žejo na razpolago voda in nesladkan čaj.
  • Pri mlečnem zajtrku je otrokom na razpolago tudi kruh in čaj.
  • V dopoldanskem času je otrokom ponujeno sezonsko sadje in zelenjava. Če je za dopoldansko malico na jedilniku mlečni izdelek, si strokovne delavke same organizirajo, ali ga bodo ponudile dop. ali pop., glede na dejavnosti v oddelku. V praksi se največkrat mlečne izdelke otrokom ponudijo v dopoldanskem času.
  • Otrokom starostne skupine 1-2 leti je prehrana prilagojena njihovim prehranjevalnim in razvojnim
    značilnostim (jed, zapisana v oklepaju).

http://JEDILNIK-FEBRUAR-2023-ALERGENI.docx

 

 

(Visited 79 times, 1 visits today)