Programi vrtca

Programe o vrtcih določa 14. čl. Zakona o vrtcih in so namenjeni predšolskim otrokom od zaključka porodniškega dopusta staršev do vstopa v šolo.

Izvajamo DNEVNI PROGRAM, ki obsega vzgojo, varstvo, izobraževanje in prehrano otrok in traja od 6 do 9 ur na dan.

POLDNEVNI PROGRAM (od 3 leta do vstopa v šolo) je trenutno namenjen romskim otrokom, ki so v vrtcu 6 ur dnevno. Oddelek je oblikovan v romskem naselju.

ODDELEK S PRILAGOJENIM PROGRAMOM se nahaja v enoti Mavrica, hodnik A. V oddelku je mnogo več priložnosti za osebni pristop, individualizacijo in prilagajanje vzgojno-izobraževalnega procesa posameznemu otroku njegovim zmožnostim in počutju. V oddelku so vključeni otroci, ki na podlagi timskega zapisnika Centra za zgodnjo obravnavo usmerjeni v prilagojen program za predšolske otroke. Število otrok v oddelku je lahko največ 6.

PROGRAM ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI je namenjen otrokom, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Izvajanje programa zajema vključevanje otrok z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v redne oddelke vrtca.

(Visited 99 times, 1 visits today)