CENE PROGRAMOV

Na seji Občinskega sveta Občine Trebnje dne 28. 9. 2022 je bil sprejet sklep, da se razlika med trenutno veljavno ceno in novo ceno zagotavlja iz proračuna Občina Trebnje, v obdobju od 1. 12. 2022 do 31. 3. 2023.

Razlika iz proračuna Občine Trebnje se zagotavlja za otroke, za katere je skladno s 28. členom Zakona o vrtcih zavezanka za plačilo Občina Trebnje.

Cene programov s 1. 6. 2022                                                         Cene programov s 1. 12. 2022

 

(Visited 42 times, 1 visits today)
Dostopnost