Dan v vrtcu

Za najzgodnejše se vrata vrtca odprejo že ob 5:30 oziroma ob 6:00. Tja do 8.ure se otroci zbirajo po skupinah. Na voljo imajo možnost počitka, umirjene igre ter druge kreativne in didaktične dejavnosti. V jutranjih urah je najpomembnejši individualni stik z otrokom in zagotavljanje njegovih potreb.

Med 8:10 in 8:20 se otroci pripravljajo na zajtrk, do 9:00 pozajtrkujejo in uredijo igralnice.

Med 9:00 do približno 12:00 sledi izvajanje vzgojno izobraževalnih dejavnosti, ko se predvsem spontana igra otrok prepleta s strokovno pripravljenimi individualnimi in skupinskimi dejavnostmi, med katerimi lahko otrok izbira. Dejavnosti otroku omogočajo igro in učenje v skladu z njegovimi razvojnimi potrebami, glede na starost otrok, njihove zmožnosti, želje in potrebe. Ves čas imajo otroci na razpolago možnost sproščene igre v dodatnih kotičkih.

Strokovni delavci vključujejo otroke v načrtovanje in evalvacijo vzgojnega dela. Vzgojitelji so zgolj moderatorji, ki poskrbijo za stimulativno organizacijo prostora, pripravo različnih varnih materialov in sredstev ter s svojo voditeljsko spretnostjo usmerjajo potek dopoldneva k želenim, načrtovanim in razvojnim ciljem.

Upoštevamo pravico do izbire in otrokom ponudimo več dejavnosti hkrati. Dejavnosti se izvajajo v igralnicah vrtca in na prostem (na terasah pred vrtcem in igriščih, v bližnjem gozdu, travniku, ob reki, itd.).

Ob 12:00 do 13:00 je čas namenjen kosilu. Otroci pomagajo pri pripravi in postrežbi po svojih zmožnostih. Ko pojedo, uredijo igralnice. Sledi počitek, ki ni obvezen, temveč je le ponujen. Otroci, oziroma njihovi starši, ki menijo, da otrok počitka ne potrebuje več, ne počivajo, temveč se lahko igrajo umirjene igre, poslušajo glasbo, pravljice, itd. Vzgojitelja poskrbita za individualne potrebe otroka in za nemoten potek počitka, igre…

Otroci iz oddelkov starosti 1-2 leti imajo počitek ob 11:00, kosilo pa od 13:00 14:00.

Od 14:00 do 14:30 otroci malicajo.

Od 14:30 pa tja do 16:30, ko se vrtec zapre, otroci odhajajo domov. V tem času lahko bivajo na prostem in imajo možnost vključitve v razne organizirane dejavnosti.

Pri uresničevanju dnevnega reda se upoštevajo cilji in načela Kurikuluma za vrtce.

 

(Visited 105 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja