Kreativni prstki

EKSPRESIJA V OTROKOVI RISBI KOT EDEN OD NAČINOV LIKOVNEGA IZRAŽANJA OTROK

Skozi likovno umetnost se otroci učijo, sproščajo, izražajo svoja čustva, misli in občutja. Likovno izražanje je za otroka kot nekakšen pripomoček, s pomočjo katerega spoznava, raziskuje in razlaga svet okrog sebe.

Likovno ustvarjanje otroku ponuja svobodo, saj njegovo ustvarjanje ni izpostavljeno ocenjevanju, primerjanju nas odraslih. Namenjeno je samo njemu.

(Visited 147 times, 1 visits today)