Obveznosti staršev

Starši ste dolžni upoštevati 9-urno bivanje otroka v vrtcu in spoštovati poslovni
čas enote.
Plačilo staršev se določa v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev. Če menite, da ste upravičeni do znižanega plačila programa, izpolnite enotno Vlogo za uveljavljanje pravic izjavnih sredstev in jo oddajte pri pristojnem Centru za socialno delo v mesecu pred prihodom otroka v vrtec. Račun ste dolžni poravnati v valutnem roku.

POMEMBNO JE SODELOVANJE STARŠEV IN VRTCA.

STARŠI STE DOLŽNI:

  • Spoštovati sprejete dogovore.
  • Spoštovati poslovalni čas vrtca.
  • Nas obvestiti o zdravstvenih posebnostih otrok, da bomo v nastalih situacijah znali ukrepati.
  • Sporočiti spremembe osebnih podatkov, ki jih potrebujemo (spremembo naslova, zaposlitve, števila družinskih članov, telefonske številke, itd. sporočite vodstvu vrtca oz. strokovnemu delavcu v oddelku).
  • Poskrbeti za primerno opravo otroka za zdravo in sproščeno bivanje v vsakem vremenu.
  • Morebitno odsotnost otroka sporočiti na tel. št. enote, v kateri je vaš otrok ali ga odjaviti na spletni strani vrtca https://vrtectrebnje.splet.arnes.si/prijava-odsotnosti-otroka/.

V vrtec lahko pripeljete le zdravega otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih. V primeru nalezljive bolezni takoj obvestite odgovorno osebo. V vrtcu dajanje zdravil ni dovoljeno.

Igrače, ki jih otroci prinašajo v vrtec, so del doma. Nanje so navezani. Ne dovolite jim prinašati v vrtec nevarnih in dragih igrač ter drugih predmetov, ki vzbujajo agresijo. Za igrače, ki jih prinese otrok v vrtec, ne odgovarjamo..


Otroške igre niso samo igre, ampak jih je potrebno smatrati kot otrokove najresnejše dejavnosti.

(Michel de Montaigne)

Dosledno morate upoštevati Pravilnik o varnosti otrok, ki pravi, da lahko otroci prihajajo v vrtec in odhajajo domov le v spremstvu polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši s pisno izjavo. V takšnem primeru so starši v celoti odgovorni za varnost otroka na poti v vrtec in domov. Alkoholiziranim osebam ne dovolimo prevzem otroka iz vrtca. Pisno nas morate obvestiti, če po otroka pride oseba, ki je ne poznamo in je niste navedli v izjavi. otrok ne sme priti sam v igralnico, vedno ga morate predati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice.

Upoštevajte dnevni red vrtca. Prihod otrok je do 8:15. Vrata vrtca so med 8:15 in 14:00 zaklenjena zaradi varnosti otrok. V primerih neizogibnega kasnejšega prihoda uporabite domofon.

Redno spremljajte vsa obvestila na oglasnih deskah, le tako boste na tekočem z vsemi novostmi.

(Visited 92 times, 1 visits today)