Gibanje otrok-naložba za zdravo življenje

Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. V našem vrtcu je gibanje del vsakdanjih aktivnosti, saj je pomembno za zdrav celostni razvoj otroka. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Hkrati gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja in dobrega počutja. Otrokove gibalne dejavnosti v prvih letih življenja so podlaga za kasnejše športne dejavnosti.

Vrsto let že sledimo filozofiji mednarodnega projekta Fit Slovenije »Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja«, katerega cilj je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in igro. Po Fitovi metodologiji izvajamo različne oblike športnih aktivnosti:

  • Gibalne minutke, ki se izvajajo vsak dan, lahko tudi večkrat na dan in trajajo od 3 do 5 minut.
  • Vadbene ure, ki so temeljna oblika športne vzgoje v vrtcu. Izvajamo jih v notranjih ali zunanjih prostorih. Čas trajanja je odvisen od starosti otrok.
  • Aktivne sprehode, ki so najpogostejša oblika dejavnosti v vrtcu, s katerimi uresničujemo tudi cilje drugih področij. Načrtujemo jih večkrat na teden. Dolžina sprehodov je odvisna od starosti otrok in postavljenih ciljev.

V okviru projekta izvajamo aktivnosti v podprojektu Učimo za življenje (Evropski teden mobilnosti, Svetovni dan hoje, Svetovni dan zdravja- Fit hoja za zdravje, Svetovni dan gibanja, Svetovni dan športa).

Vrtec je vključen tudi v gibalni/športni program Mali sonček, pod okriljem Zavoda za šport RS Planica. Poudarek je na igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. Namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti.

Otrokom starosti od 5 do 6 let ponujamo dodatno športno dejavnost Mala šola nogometa, kjer se skozi igro spoznavajo z osnovami nogometne tehnike, razvijajo motorične sposobnosti in se učijo sodelovanja, ki je pri ekipnih športih v ospredju.

Izvajamo tudi Plesno-mažoretne urice, kjer otroci preko igre spoznavajo različne plesne korake, osnovne elemente z mažoretno palico in plesnim trakom, predvsem pa usvajajo osnove ritma in giba.

Vsako leto za otroke starosti od 5 do 6 let izvajamo 10-urni plavalni tečaj, katerega osnovni cilj je v prvi meri zadovoljstvo otroka v gibanju, spoznavanju sebe, navajanju na vodo ter odpravljanju morebitnega strahu pred vodo. Otroci preko različnih iger osvajajo osnove plavanja in ob končanem tečaju dosegajo lepe rezultate.

ŽE VRSTO LET SODELUJEMO  NA  NAGRADNIH NATEČAJIH ZA NAJBOLJ ŠPORTNI VRTEC IN S STRANI MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE; ZAVOD ZA ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE. TAKO SMO V PRETEKLIH LETIH PREJELI BRONASTA, SREBRNA IN ZLATA PRIZNANJA ZA NAJBOLJ ŠPORTNI VRTEC, PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO SPLETNO STRAN NA TEMO ŠPORTA OTROK IN MLADINE TER PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO ŠPORTNO FOTOGRAFIJO.

Zelo pomembno je, da otrok v predšolskem obdobju pridobi čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. V našem vrtcu se trudimo, da bo ta temelj kakovostno zgrajen, saj pomembno vpliva na otrokov celostni razvoj, na kasnejše vključevanje v različne športne zvrsti in nenazadnje tudi na to, da postane šport človeku ena izmed pomembnih sestavin kakovosti življenja v vseh starostnih obdobjih.

(Visited 225 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja