Mavrični bralček

Branje pravljic je v otroštvu zagotovo zelo pomembno, saj otroci pravljice enostavno obožujejo, hkrati pa obožujejo tudi čas, preživet v naročju mamice, očka, babice, dedka ali koga drugega, ki bere pravljice za otroke. To je zagotovo kvalitetno preživet čas z otrokom, za katerega ni treba veliko – le toplo naročje, nekaj potrpežljivosti in seveda dobro knjigo-zanimivo pravljico, ki spodbuja domišljijo. Oblikovanje odnosa do knjige je pri predšolskemu otroku naložba za celo življenje. Druženje ob knjigah je priložnost za medsebojne interakcije med otroki, v katerih krepijo socialne odnose in veščine.

V sodelovanju s starši v vrtcu izvajamo obogatitveno dejavnost z naslovom Mavrični bralček, katere namen je, da otroci ob knjigi doživljajo veselje in pridobivajo pozitiven odnos do knjige in knjižnice. Vsakodnevno pregledovanje knjig, prebiranje in poslušanje zgodb prispeva k pozitivnemu odnosu do govorjene in pisane besede, do knjig in do branja.

Otroci se urijo v pripovedovanju, premagujejo strah pred javnim nastopanjem in si oblikujejo odnos do knjige. Vključeni so v dveh vlogah,  kot poslušalci in kot pripovedovalci. V vlogi poslušalca doživljajo pravljični svet, v njem najdejo zatočišče, uresničujejo svoje želje, krepijo domišljijo in se počutijo varne. V vlogi pripovedovalca pa krepijo samopodobo in govorne sposobnosti.

»Če želite, da bi bili vaši otroci bistri, jim pripovedujte pravljice.

Če želite, da bi bili še bolj bistri, jim pripovedujte še več pravljic.«

Albert Einstein

Gibanje otrok-naložba za zdravo življenje

Predšolsko obdobje je obdobje temeljnega gibalnega razvoja. V našem vrtcu je gibanje del vsakdanjih aktivnosti, saj je pomembno za zdrav celostni razvoj otroka. Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Hkrati gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja in dobrega počutja. Otrokove gibalne dejavnosti v prvih letih življenja so podlaga za kasnejše športne dejavnosti.

Vrsto let že sledimo filozofiji mednarodnega projekta Fit Slovenije »Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja«, katerega cilj je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in igro. Po Fitovi metodologiji izvajamo različne oblike športnih aktivnosti:

  • Gibalne minutke, ki se izvajajo vsak dan, lahko tudi večkrat na dan in trajajo od 3 do 5 minut.
  • Vadbene ure, ki so temeljna oblika športne vzgoje v vrtcu. Izvajamo jih v notranjih ali zunanjih prostorih. Čas trajanja je odvisen od starosti otrok.
  • Aktivne sprehode, ki so najpogostejša oblika dejavnosti v vrtcu, s katerimi uresničujemo tudi cilje drugih področij. Načrtujemo jih večkrat na teden. Dolžina sprehodov je odvisna od starosti otrok in postavljenih ciljev.

V okviru projekta izvajamo aktivnosti v podprojektu Učimo za življenje (Evropski teden mobilnosti, Svetovni dan hoje, Svetovni dan zdravja- Fit hoja za zdravje, Svetovni dan gibanja, Svetovni dan športa).

Vrtec je vključen tudi v gibalni/športni program Mali sonček, pod okriljem Zavoda za šport RS Planica. Poudarek je na igri in vadbi, ki je prijetna in prilagojena otroku. Namenjen je otrokom od drugega do šestega leta starosti.

Otrokom starosti od 5 do 6 let ponujamo dodatno športno dejavnost Mala šola nogometa, kjer se skozi igro spoznavajo z osnovami nogometne tehnike, razvijajo motorične sposobnosti in se učijo sodelovanja, ki je pri ekipnih športih v ospredju.

Izvajamo tudi Plesno-mažoretne urice, kjer otroci preko igre spoznavajo različne plesne korake, osnovne elemente z mažoretno palico in plesnim trakom, predvsem pa usvajajo osnove ritma in giba.

Vsako leto za otroke starosti od 5 do 6 let izvajamo 10-urni plavalni tečaj, katerega osnovni cilj je v prvi meri zadovoljstvo otroka v gibanju, spoznavanju sebe, navajanju na vodo ter odpravljanju morebitnega strahu pred vodo. Otroci preko različnih iger osvajajo osnove plavanja in ob končanem tečaju dosegajo lepe rezultate.

ŽE VRSTO LET SODELUJEMO  NA  NAGRADNIH NATEČAJIH ZA NAJBOLJ ŠPORTNI VRTEC IN S STRANI MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE; ZAVOD ZA ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE. TAKO SMO V PRETEKLIH LETIH PREJELI BRONASTA, SREBRNA IN ZLATA PRIZNANJA ZA NAJBOLJ ŠPORTNI VRTEC, PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO SPLETNO STRAN NA TEMO ŠPORTA OTROK IN MLADINE TER PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠO ŠPORTNO FOTOGRAFIJO.

Zelo pomembno je, da otrok v predšolskem obdobju pridobi čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim zahtevnejšim gibalnim vzorcem. V našem vrtcu se trudimo, da bo ta temelj kakovostno zgrajen, saj pomembno vpliva na otrokov celostni razvoj, na kasnejše vključevanje v različne športne zvrsti in nenazadnje tudi na to, da postane šport človeku ena izmed pomembnih sestavin kakovosti življenja v vseh starostnih obdobjih.

Hofer-stopimo skupaj za prihodnost našega planeta

VSAKO LETO SEM NAM Iz trgovine HOFER javi mali prijatelj Ferdo, ki zelo rad raziskuje svet. Planet Zemlja mu veliko pomeni, zato se vedno trudi za FER odnos do narave. Velike in male iz našega vrtca povabi, da za zaposlene pri HOFER-ju pripravimo poseben decembrski koledar iz recikliranih materialov.

December je tisti čas v letu, ko si najpogosteje izkazujemo naklonjenost, zato se z veseljem odzovemo in skupaj z otroki pripravimo koledar, ki prav vsak dan v decembru pričara nasmehe na lica zaposlenih in jih hkrati spomni, kako pomembno je biti prijazen do naše Zemlje.

Lepo je stopiti skupaj in ustvariti koledar z mislijo na prihodnost našega planeta.

Gozdni vrtec

Dandanes se vedno več poudarka daje na okoljsko ozaveščanje in se vedno bolj išče načine, kako mlajšim generacijam pomagati ceniti zunanjost in naravno okolje. 

Vizija gozdnih vrtcev je vsakemu udeležencu omogočiti možnost, da se razvija na radoveden način in ima pozitiven odnos do sveta, narave. Gozdni vrtec daje poudarek samorefleksiji, ki otroke opremi s čustvenimi in socialnimi veščinami, ki lahko ostanejo z njimi v odrasli dobi in se razširijo na druga področja njihovega življenja.

Gozdni vrtec je odličen način za pristno povezovanje otrok z naravo. Njegova izobraževalna filozofija, ki temelji na otrocih in iz nje izhajajoči učni načrt ustvarjata sproščujoče in zabavno okolje. Otroci pridobijo spoštovanje do narave s številnimi majhnimi interakcijami in opazovanjem sprememb okoli sebe skozi letne čase, povečajo si samozavest z raziskovanjem in reševanjem problemov, naučijo se oceniti in sprejeti ustrezna tveganja, odvisno od okolja.

Dajanje otrokom priložnosti, da cenijo širši naravni svet, spodbujajo odgovornost za ohranjanje narave v poznejšem življenju, je zelo dobra investicija za prihodnje generacije.

Tradicionalni slovenski zajtrk-medeni zajtrk

https://www.czs.si/

Tradicionalni slovenski zajtrk-medeni zajtrk je osrednji dogodek dneva slovenske hrane, ki ga vsako leto obeležujemo tretji petek v novembru. Izvedli ga bomo v petek, 18. novembra.

Ta dan bomo otrokom našega vrtca ponudili živila, ki so pridelana oz. predelana v domačem okolju. Za zajtrk jim bomo postregli domači kruh, eko seneno mleko, bio maslo in med, vsak pa bo dobil tudi domače eko jabolko.

Cilj in namen Tradicionalnega slovenskega zajtrka-medenega zajtrka je ozaveščanje otrok o pomenu čebel, opraševanja in uživanja lokalno pridelane hrane. Na ta način bomo otroke ozavestili, da je hrana, ki so jo pripravili ljudje na naših kmetijah, živilskih podjetjih in zadrugah bolj sveža, okusnejša in kakovostnejša.